مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

 

" آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب * با صد هزار نزهت و آرایش عجیب "

سال نو بر همه همکاران گرامی مبارک